Español
menú

COFERDROZA

Amb tu. Sempre.

Avís Legal

En compliment del deure d’informació que recull l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, es reflecteix de manera gratuïta en les condicions generals que regulen l’accés i la utilització d’aquesta pàgina web, la qual està constituïda i associada als dominis següents:

L’empresa titular d’aquesta pàgina web (d’ara endavant, web) és COFERDROZA S. COOP. LTDA, amb domicili al c/ Isaac Peral, 1-3, polígon “Los Llanos de la Estación”, 50800 (Zuera) Saragossa, número de CIF F50016856. Els mitjans de contacte facilitats són 876853836; protecciondedatos@coferdroza.es.

Usuaris

El registre i l’accés al “Portal” de la pàgina web o el contacte al formulari disponible suposa l’atribució de la condició d’usuari a la part interessada, la qual amb l’exercici lliure del registre o el contacte esmentat accepta aquest “Avís Legal” y la “Política de Privacitat” disponibles aquí.

Portal

La pàgina web facilita informació en línia sobre els nostres serveis de distribució de ferreteria, bricolatge i subministrament industrial (d’ara endavant, serveis) pertanyents a COFERDROZA S. COOP. LTDA i/o els seus col·laboradors, als quals l’usuari pot tenir accés.

L’usuari és responsable de les accions empreses al Portal, inclòs el mateix registre d’accés, o de la seguretat de la contrasenya d’accés establerta per aquest, i sempre recomanant-ne un ús responsable, diligent i confidencial. Davant de la possible habilitació de xats, blogs i secció de comentaris o notícies, l’usuari es compromet a fer un ús adequat i responsable que COFERDROZA S. COOP. LTDA ofereix a través de la seva pàgina web, espacialment evitant accions que puguin:

  • Derivar en activitats il·legals, contràries a la bona fe i a l’ordre públic.
  • Difondre continguts ofensius de caràcter xenòfob, sexual, d’apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans.
  • Danyar els sistemes de maquinari i programari de COFERDROZA S. COOP. LTDA o dels seus col·laboradors, mitjançant codis maliciosos o qualsevol altre mètode susceptible de provocar danys a la integritat del sistema o a la privacitat de la informació que contingui.
  • Irrompre i utilitzar els comptes d’altres usuaris per manipular la seguretat dels comptes o l’autenticitat dels missatges publicats.

COFERDROZA S. COOP. LTDA es reserva el dret d’eliminar i ocultar els comentaris que no compleixin el que s’ha descrit i que, segons el seu parer, no siguin adequats per publicar-los. En qualsevol cas, COFERDROZA S. COOP. LTDA no serà responsable dels comentaris i els continguts que els usuaris comparteixin al web i/o Portal.

Propietat intel·lectual i industrial

COFERDROZA S. COOP. LTDA, per si mateixa o com a cessionària, és propietària dels drets de propietat intel·lectual de la pàgina web i de tots els elements que en formen part (títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials utilitzats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, domini, codi font, etc.).

Correspon a l’autor l’exercici exclusiu dels drets d’explotació de la seva obra en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, que no es podran efectuar sense la seva autorització, excepte en els casos que preveu aquesta llei.

Tant els usuaris com les persones que simplement visitin la pàgina web han de respectar tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de COFERDROZA S. COOP. LTDA, sens perjudici d’autoritzar la visualització, la impressió i l’emmagatzematge del contingut del lloc web, de manera total o parcial, només i exclusivament si hi ha les condicions següents:

  • Ànim exclusiu d’obtenir la informació per a ús personal i privat. Se’n prohibeix expressament la utilització per a finalitats comercials o il·lícites
  • Respecte de la integritat dels continguts del lloc web, se’n prohibeix expressament qualsevol modificació.

Al seu torn, COFERDROZA S. COOP. LTDA és titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial en relació amb els seus productes i serveis. Respecte a la difusió de productes i serveis de tercers, COFERDROZA S. COOP. LTDA reconeix a favor de les persones titulars els drets de propietat industrial i intel·lectual corresponents, la qual cosa no implica que la seva menció o aparició al lloc web derivi en drets o responsabilitats de COFERDROZA S. COOP. LTDA sobre aquests, de la mateixa manera que tampoc no hi ha cap mena de suport, patrocini o recomanació per la nostra part, tret que es manifesti de manera expressa.

La utilització no autoritzada de la informació que conté el lloc web, la seva revenda, així com la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial de COFERDROZA S. COOP. LTDA donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.


- Modificacions

A fi de millorar les prestacions del lloc web, COFERDROZA S. COOP. LTDA es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap avís previ, modificacions i actualitzacions de la informació que conté el lloc web, de la configuració i el disseny d’aquest i d’aquest avís legal, així com de qualssevol altres condicions particulars.

La vigència de les condicions esmentades de l’avís legal serà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres de degudament publicades amb el seu número de versió indicada.


- Exempció de responsabilitat

COFERDROZA S. COOP. LTDA no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés al lloc web o al seu contingut, ni que aquest no estigui actualitzat, ni assumeix cap responsabilitat que derivi dels continguts, les informacions o els serveis enllaçats des del lloc web; errors o omissions; ni garanteix l’absència de codis maliciosos o altres elements en aquests que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (maquinari i programari), malgrat que s’hagin adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives tecnològiques necessàries per evitar-ho.

En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar no serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.


- Actualitzacions o modificacions

COFERDROZA S. COOP. LTDAes reserva el dret d’efectuar, sense cap avís previ, les modificacions a la pàgina web que consideri adequades, i pot modificar-ne, eliminar-ne o afegir-hi tant els continguts com els productes i els serveis que es prestin a través d’aquesta de la manera que la persona titular de la web consideri més oportuna.


- Hiperenllaços

En el cas que a la pàgina web s’adjuntin hiperenllaços que facilitin l’accés a altres webs alienes, com ara xarxes socials, COFERDROZA S. COOP. LTDA no exercirà cap control sobre aquests llocs ni els seus continguts.

COFERDROZA S. COOP. LTDA no serà responsable de les pàgines web enllaçades, ni garantirà la qualitat, la disponibilitat tècnica, l’exactitud, l’amplitud, la veracitat, la fiabilitat, la validesa i la constitucionalitat de cap contingut a cap dels hiperenllaços que permeti accedir a altres llocs d’Internet.

Igualment, la disponibilitat d’aquests hiperenllaços no deriva implícitament a la consumació de cap tipus de fusió, col·laboració o participació amb les entitats vinculades. Sens perjudici de la possibilitat que alguns enllaços estiguin prèviament consensuats amb la persona titular de la web enllaçada amb finalitats de contraprestació per les accions que l’usuari efectuï lliurement (màrqueting d’afiliació). Tanmateix, aquesta situació en cap cas afectarà l’absència de responsabilitat que COFERDROZA S. COOP. LTDA té sobre la independència de responsabilitats respecte al contingut a la web enllaçada.


- Articles i col·laboracions existents al nostre lloc web

COFERDROZA S. COOP. LTDA no es fa responsable de les opinions de tercers que s’hagin publicat al nostre lloc web ni coincideix necessàriament amb aquestes sens perjudici de servir de via d’expressió perquè els lectors es puguin formar la seva opinió lliurement i segons el seu criteri.


- Dret d’exclusió

COFERDROZA S. COOP. LTDA es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a la seva pàgina web i/o els serveis oferts, sense necessitat de cap avís previ, a instància pròpia o d’un tercer, i sense dret a indemnització ni cap compensació, quan s’incompleixin aquestes condicions disponibles en aquest avís legal.


- Compliment

COFERDROZA S. COOP. LTDA davant l’incompliment d’aquestes condicions de l’avís legal sobre la seva pàgina web, exercirà totes les accions civils i penals disponibles que li puguin correspondre segons la legislació vigent.


- Formulari de contacte

Aquest formulari té un caràcter merament informatiu, sense que en cap cas es pugui derivar necessàriament una resposta a les comunicacions que s’efectuïn per aquest mitjà ni que la resposta, si n’hi ha, pugui derivar un efecte jurídic vinculant per a COFERDROZA S. COOP. LTDA, els seus socis, associats o col·laboradors.


- Llei aplicable

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que formen part d’aquest avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb la informació o els productes/serveis disponibles en aquesta pàgina web, serà d’acord amb la normativa europea i espanyola.

  • Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI).
  • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.
  • Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers per al funcionament correcte de la pàgina i per a finalitats analítiques. Pots acceptar les galetes prement el botó “Accepta” o obtenir informació addicional per configurar-les o rebutjar-ne l’ús clicant AQUÍ.

Accepta