Español
menú

COFERDROZA

Amb tu. Sempre.

Política de privacitat

Amb la finalitat de compatibilitzar la transparència de la informació amb una comprensió fàcil en la manera de presentar-la als usuaris, COFERDROZA S. COOP. LTDA presenta la política de privacitat en dues fases (representació multinivell o a doble capa). Mitjançant aquest sistema oferim als nostres visitants i usuaris informació sobre el tractament de les seves dades amb una informació més resumida i concisa com a primera capa d’informació.


Epígraf Primera Capa
Responsable del tractament

Les dades tractades són les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a cada finalitat. COFERDROZA S. COOP. LTDA és el responsable dels tractaments de dades personals.

Finalitat

La finalitat dels tractaments de dades que es facin serà d’acord amb les activitats pròpies dels departaments de COFERDROZA S. COOP. LTDA, entre les quals destaca principalment:

Prestar serveis de distribució de ferreteria, bricolatge i subministrament industrial.

Legitimació

El tractament de dades està basat en els supòsits que recull l’article 6 del RGPD. En el cas de COFERDROZA S. COOP. LTDA és habitual que el tractament esmentat s’efectuï quan la persona interessada hagi donat el consentiment per al tractament de les seves dades personals per a una finalitat específica o diverses.

Conservació de dades

Les dades personals que es proporcionin es conservaran durant el temps que sigui necessari per complir la finalitat per a la qual es recullen i per determinar les possibles responsabilitats que puguin derivar de la finalitat, a més dels períodes de conservació legals que n’exigeixen la conservació (Ex.: obligacions tributàries).

Comunicar dades

Amb caràcter general no es comunicaran les dades personals a tercers, tret d’obligació legal:

 • Administració pública competent
 • Bancs / Entitats financeres
Drets de les parts interessades

Reconeixem als nostres visitants i usuaris l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les dades; de limitació i oposició al seu tractament, així com de no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades, quan escaigui, davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Informació addicional

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers per analitzar el trànsit de la xarxa, així com per poder personalitzar la informació que ofereix als seus usuaris o per promoure els seus serveis. Es pot trobar més informació sobre com canviar aquesta configuració i obtenir més detalls sobre la nostra política de galetes al botó "Política de cookies".

La pàgina web de la qual és titular COFERDROZA S. COOP. LTDA conté hiperenllaços a altres pàgines web de tercers, les polítiques de privacitat dels quals són alienes a la política d’aquesta administració. En accedir a aquests llocs web podeu decidir si n’accepteu les polítiques de privacitat i de galetes. Amb caràcter general, si navegueu per Internet podeu acceptar o rebutjar les galetes de tercers des de les opcions de configuració del navegador.

Responsable del tractament

 • Responsable: COFERDROZA S.COOP.LTDA
 • CIF: F50016856
 • Dirección: C/ Isaac Peral, 1-3, Polígon “Los Llanos de la Estación”,50800 (Zuera) Saragossa
 • Mail: protecciondedatos@coferdroza.es

Finalitat

a) Prestació de serveis a clients actuals i/o potencials

Distribució de ferreteria, bricolatge i subministrament industrial.
Enviament d’informació comercial dels nostres productes i/o serveis.

b) Proveïdors i tercers.

Externalització de serveis a tercers (societats, autònoms, fundacions, associacions...).

c) Recursos humans

Gestió de personal laboral.
Expedient personal. Control horari. Incompatibilitats. Formació. Plans de pensions. Prevenció de riscos laborals.
Emissió de la nòmina del personal, així com de tots els productes que en derivin.
Gestió de l’activitat sindical (si escau).

d) Videovigilància.

Garantir la seguretat de persones, béns i instal·lacions.

Base jurídica del tractament

 • RGPD: 6.1.a. La persona interessada va donar el consentiment per al tractament de les seves dades personals per a una finalitat específica o diverses.
 • RGPD: 6.1.b. Tractament necessari per executar un contracte en el qual la persona interessada és part o per aplicar mesures precontractuals a petició d’aquesta.
 • RGPD: 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
 • Reglament general de protecció de dades.
 • Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
 • Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç

* Teniu dret a retirar el consentiment prestat.

Col·lectius

a) Clients i usuaris actuals i potencials

b) Professionals i col·laboradors

c) Treballadors i candidats potencials

d) Persones físiques que transiten per les instal·lacions de l’entitat

Categories de dades personals

- Identificativos (nom, cognoms, NIF, adreça postal, telèfon, adreça electrònica, pàgina web).

- Altres dades personals (estat civil, data i lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat, veu, imatge, signatura, empremta dactilar, iris, etc.).

- Dades bancàries.

- Informació comercial.

- Compravenda de béns o de serveis.

Categories de persones destinatàries

Les dades personals dels clients es comunicaran a les persones destinatàries següents:

 • Administracions públiques (ex.: Agència Tributària; Seguretat Social)
 • Organismes judicials “si escau” (tribunals).
 • Entitats financeres (bancs).
 • Entitats col·laboradores

Transferències internacionals

No estan previstes transferències internacionals de dades.

Termini de conservació de les dades

Les dades es conservaran durant el temps que sigui necessari per complir la finalitat per a la qual es recullen i per determinar les possibles responsabilitats que puguin derivar de la finalitat esmentada i del tractament de les dades.

Mesures de seguretat

En compliment del que disposa l’article 32 del RGPD, COFERDROZA S. COOP. LTDA garantirà la confidencialitat, la integritat, la disponibilitat i la resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament. El nivell de seguretat serà proporcional al risc en el tractament de cada tipus de dades personals.

Exercir drets de control sobre les dades

Reconeixem als nostres visitants i usuaris els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les dades, i la limitació o oposició al seu tractament, que poden exercir de la manera que legalment preveuen les adreces que s’indiquen més amunt.

Per a més informació sobre com els clients poden exercir els seus drets, l’autoritat de control espanyola, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, els facilita l’enllaç següent amb la seva descripció i formulari per enviar-nos la sol·licitud a nosaltres: Exercir drets.

Per a qualsevol informació o dubtes que necessiteu resoldre sobre el tractament de les dades per part de COFERDROZA S. COOP. LTDA, us podeu posar en contacte amb nosaltres mitjançant l’adreça electrònica facilitada: protecciondedatos@coferdroza.es

Reclamació (queixa) a l’AEPD

Si després de posar-vos en contacte amb nosaltres considereu que els vostres drets sobre les dades no s’estan respectant, podeu fer una queixa a l AEPD.


Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers per al funcionament correcte de la pàgina i per a finalitats analítiques. Pots acceptar les galetes prement el botó “Accepta” o obtenir informació addicional per configurar-les o rebutjar-ne l’ús clicant AQUÍ.

Accepta